BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) en het CVB (Centre de Vidéo de Bruxelles) zijn samen Selfcity begonnen. Zij geven burgerinitiatieven de kans een filmpje te maken over hun werking onder begeleiding van een cineast. Er zijn al 4 zulke filmpjes te zien op www.selfcity.be, van Palet Actif, Buurtpensioen, Corva en Les Casseuses de Crises. De filmpjes tonen hoe burgers oplossingen vinden voor de uitdagingen van onze samenleving. Burgerinitiatieven creëren welzijn zoals de letsers dit ook kunnen ervaren.
LETS Brussel krijgt de kans om ook een filmpje te maken. 

Er wordt van ons verwacht :

  • dat we een groepje geïnteresseerden vinden die samen met Manu Hanot, Nederlandskundige medewerker van het CVB, een verhalend filmpje maken.
  • na een kennismakingssessie zijn er (maximaal) 8 ateliers van ongeveer 2u voorzien.
  • er is een contactpersoon nodig.
  • onze cineasten kunnen er ketjes voor krijgen van het secretariaat , nl 5 per uur.

Het zou fijn zijn moest LETS Brussel in dit opzet slagen. Met ons filmpje op Selfcity, op onze website en op diverse bijeenkomsten in Brussel is het een welgekomen promotie.

Dit initiatief komt aan bod tijdens het LetsCafé van 21 september 2018.
Wie nu reeds zijn of haar interesse wil kenbaar maken gelieve dit te melden aan letsbrussel@gmail.com, graag tegen 15 september.