LETS Brussel hecht veel belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die op 25 mei 2018 werd vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Download onze Privacyverklaring (pdf, 91 Kb).