Een nieuw jaar, een nieuw (her)begin

Verbindend Communiceren bij LETS Brussel,  gebaseerd op Marshall Rosenberg’s Geweldloze Communicatie.

‘Verbindend communiceren’ is leren

  • beter begrijpen wat voor jou op een bepaald moment essentieel is
  • beter weten wat & hoe je te uiten als iets je niet bevalt
  • helderder begrijpen wat er je precies wringt als je ergens ‘geen goed gevoel’ bij hebt
  • zeggen waar het op staat zonder aan te vallen of te beschuldigen
  • beter begrijpen vanuit welk motief de ander op een bepaalde manier reageert
  • bij meningsverschil en spanning, focussen op: wat is hier voor mij écht het belangrijkste? En voor jou? Wat kunnen we hier samen mee?
  • met de ander rekening houden zonder jezelf weg te cijferen
  • conflicten aandurven en als kansen zien
  • je vrij voelen om al dan niet op de wens van de ander in te gaaneen andere manier ontdekken om met keuzes om te gaan

(samengesteld door Rob Daneels, www.bewustercommuniceren.eu)


OEFENGROEP 1 die begeleid wordt door Annick herneemt op 17/01 om 19u30 stipt. Uitzonderlijk zal deze plaatsvinden bij Christa Danneels, Kemmelberglaan 29 (bovenste verdieping) te Sint-Gillis (halte “Albert” van tram 3, 4 en 51 uitgang Besme). De volgende sessies zijn op elke derde donderdag.

Je bent welkom vanaf 19u. We oefenen 2 u waarna er 30 min. overblijven voor de afronding.

Op 17/01 zijn ook nieuwe geïnteresseerde letsers welkom voor een inleiding in Verbindende Communicatie. Voor zij die al 1 jaar deelnemen wordt het een opfrissing. 

Van de “2dejaars” verwacht Annick 50 ketjes bij de inschrijving en 5 ketjes per sessie en 2 ketjes voor de letser die ons onthaalt. De “nieuwelingen” geven 5 + 2 ketjes voor de 1ste keer.

Inschrijven en informatie bij Annick (annick.noelle@gmail.com).


OEFENGROEP 2 die begeleid wordt door Rob Daneels komt samen op 22/01 bij Ellen Druyts, Sint-Goriksplein 4/14, 1000 Brussel. Met deze sessie wordt de eerste periode afgesloten.

In maart wordt een nieuwe start gepland. De sessies zullen op de eerste dinsdag van de maand plaatsvinden (start op 5 maart) (niet op de derde dinsdag, zoals eerder werd gecommuniceerd). De reeks loopt tot juni maar verlenging is mogelijk. De groep is er in de eerste plaats voor letsers die met ketjes waarderen maar ook voor anderen die dit in euro’s doen. Wie nieuw instapt geeft 50 ketjes als startwaardering, te voldoen meteen na de eerste bijeenkomst. Een bijkomende waardering per sessie wordt nadien onderling afgesproken op basis van het aantal deelnemers. Per sessie waarderen deelnemers ook de gastheer of -vrouw met 2 ketjes. Details over de bijdrage in euro’s voor niet-letsers is op Rob’s website te vinden.

Deelnemers hebben bij voorkeur een minimale voorafgaande vertrouwdheid met verbindend communiceren, bijvoorbeeld door het lezen van Marshall Rosenberg’s boek “Geweldloze Communicatie” of door het volgen van eerdere workshops; gelieve bij twijfel met Rob contact op te nemen. De groep zal tussen 7 en 12 deelnemers tellen.

Inschrijvingen en informatie bij Rob (pazop@tutanota.com).