5 Brusselaars hebben in mei 2012 Lets-Brussel opgericht en in september 2012 konden we echt starten. In deze 5 jaar hebben we heel wat waterkes doorzwommen.

Dit illustere feit en een overzicht van het wel en wee van onze dierbare vereniging zal uitgebreid aan bod komen op onze Nieuwjaarsreceptie in januari 2018. Over een kleine maand kennen we de precieze datum : hou dus onze website in het oog en noteer de datum op een papiertje op je prikbord als je nog geen nieuwe agenda hebt !