LETS draait dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Jij kan ons ook op verschillende manieren helpen:
– als vrije medewerker
– als kernlid
– door promotie te helpen voeren
– door ons te steunen met een gift

Help je mee als vrije medewerker?
Vrije medewerkers zijn ‘losse’ medewerkers die hier en daar een handje toesteken bij de organisatie van bepaalde evenementen wanneer dat voor hen past. Ze zijn welkom op onze kernvergaderingen.
Heb je interesse om vrije medewerker te zijn en LETS Brussel op deze manier te ondersteunen? Laat het ons dan zeker weten, en we nemen je op in de lijst van vrije medewerkers.
Zowel kernleden als vrije medewerkers kunnen gewaardeerd worden in ketjes indien ze dat wensen en indien de neutrale rekening over genoeg ketjes beschikt. De waardering hiervoor is 5 ketjes per uur met een maximum van 150 ketjes per trimester.

Help je mee als kernlid?
De kernleden vormen het ‘bestuur’ van LETS Brussel en staan in voor bepaalde deelaspecten van LETS Brussel (logistiek, communicatie, …). Ze komen maandelijks samen tijdens de kernvergaderingen. De kernleden zorgen ervoor dat LETS Brussel blijft draaien. Het is de bedoeling dat er in duo’s gewerkt wordt, zodat de verantwoordelijkheid nooit op de schouders van een enkele vrijwilliger rust.
Op dit ogenblik zijn we nog op zoek naar enkele kernleden die kunnen helpen met o.m. ledenbeheer, logistiek, het mee organiseren van instapmomenten, de website …
Heb je interesse om kernlid te worden en LETS Brussel op deze manier te ondersteunen? Laat het ons dan zeker weten, en kom naar de eerstvolgende kernvergadering.
Zowel kernleden als vrije medewerkers kunnen gewaardeerd worden in ketjes indien ze dat wensen en indien de neutrale rekening over genoeg ketjes beschikt. De waardering hiervoor is 5 ketjes per uur met een maximum van 150 ketjes per trimester.

Help je mee promotie voeren?
Je kent vast mensen in je omgeving (vrienden, familieleden, kennissen, collega’s, …) die mogelijk interesse hebben om te Letsen in Brussel. Je doet ons een groot plezier door hen een mailtje sturen met bv. volgende tekst:
“LETS Brussel, ook iets voor jou?”
Heb jij spullen die je graag met anderen wil delen? Ben jij vaardig in dingen waarmee je anderen kan helpen? Heb je zelf hulp nodig bij een karwei of mis je dat stuk gereedschap dat je eenmalig wil gebruiken? Smeed je graag nieuwe vriendschapsbanden? Vind jij ook dat niet alles in geld uitgedrukt kan worden? Dan is LETS Brussel iets voor jou!
Maak je lid tijdens een LetsCafé. Meer info op www.letsbrussel.be ”

Geef ons een duwtje in de rug
Een gift in euro’s
LETS Brussel probeert haar kosten zoveel mogelijk te beperken en het lidgeld zo laagdrempelig mogelijk te houden. Toch hebben we ook jaarlijkse kosten, zoals bv de webhosting of de jaarlijkse verzekering.
Vind je LETS Brussel een tof initiatief, dan kan je je waardering uiten in een eenmalige of maandelijkse gift op ons Triodos-rekeningnummer BE 81 5230 8056 3124. We stellen het ten zeerste op prijs.

Een gift in ketjes
Als je lid bent van LETS Brussel kan je de werking ook steunen door ketjes over te schrijven op de neutrale rekening van het secretariaat (code 101). Met die ketjes kunnen we de inzet van de kernleden en vrije medewerkers waarderen.